از شما چه پنهون !

0 %
سامانه شفافیت
شهرداری کرمان
از شما چه پنهون!
 • کشور :
  ایران
 • شهر:
  کرمان
 • سن شهرداری :
  ۱۰۰ سال
 • جمعیت :
  ۷۳۸٬۷۲۴ نفر
 • تعداد منطقه شهری :
  ۵ منطقه
 • تعداد پرسنل مستقیم :
  ۲۱۸۰ نفر
 • تعداد معاونت ها :
  5 معاونت
 • تعداد سازمان ها :
  11 سازمان
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 1400
وصولی قطعی سال ۹۹
وصولی قطعی سال ۹۸
وصولی قطعی سال ۹۷
وصولی قطعی سال ۹۶اطلاعات ثبتی شهرداری کرمان
 • شماره ثبت : 1111
 • شماره اقتصادی : 411369641636
 • شناسه ملی : 14002736620
 • کد پستی : 7614764446

سامانه شفافیت
شهرداری کرمان

تصویر
2360 میلیارد
: بودجه1401
1500 میلیارد
: بودجه1400
1293 میلیارد
: بودجه ۹۹
2180 نفر
پرسنل مستقیم

جهت ثبت درخواست های مربوط به سامانه شفافیت و رفع ابهامات

از این قسمت اقدام نمایید.

جهت ثبت رزومه و پیشنهاد مدیر – ثبت گزارش – ثبت ایده فرهنگی

از این قسمت اقدام نمایید.

جهت ثبت درخواست در سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ و پیگیری آن

از این قسمت اقدام نمایید.

© تمامی حقوق برای شهرداری کرمان محفوظ می باشد.
وبسایت : shafaf.kerman.ir