سامانه شفافیت شهرداری کرمان

«سامانه شفافیت شهرداری کرمان»

شفافیت مبنایی‌ترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی و مشارکت فعال و مؤثر مردمی می باشد ؛ 
سامانه شفافیت شهرداری کرمان با هدف شفاف سازی عملکرد شهرداری کرمان از  فروردین 1397 آغاز به کار کرده است 
Scroll to top