از شما چه پنهون !

0 %
سامانه شفافیت
شهرداری کرمان
از شما چه پنهون!
 • کشور :
  ایران
 • شهر:
  کرمان
 • سن شهرداری :
  ۱۰۰ سال
 • جمعیت شهر کرمان(سرشماری ۹۵)
  531,451 نفر
 • تعداد منطقه شهری
  ۵ منطقه
 • تعداد پرسنل مستقیم
  ۲۱۸۰ نفر
 • تعداد معاونت ها
  5 معاونت
 • تعداد سازمان ها
  11 سازمان
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال ۹۹
وصولی قطعی سال ۹۸
وصولی قطعی سال ۹۷
وصولی قطعی سال ۹۶


اطلاعات ثبتی شهرداری کرمان
 • شماره ثبت : 1111
 • شماره اقتصادی : 411369641636
 • شناسه ملی : 14002736620
 • کد پستی : 7614764446

شهرداران کرمان

سعید شعرباف

شهردار کرمان -۱۴۰۰:

   • نام :  سعید
   • نام خانوادگی : شعرباف تبریزی
محسن پوراسماعیلی

سرپرست شهرداری کرمان -۱۴۰۰:

   • نام :  محسن
   • نام خانوادگی : پوراسماعیلی

 

سید مهران عالم زاده - شهردار کرمان

شهردار سابق- ۱۳۹۶- ۱۴۰۰ :

   • نام :  سید مهران
   • نام خانوادگی : عالم زاده
   • تاریخ تولد : 1354
© تمامی حقوق برای شهرداری کرمان محفوظ می باشد.
وبسایت : shafaf.kerman.ir