سامانه شفافیت شهرداری کرمان

طرح تفصیلی

نقشه اولویت های طرح تفصیلی شهر کرمان

فایل های نقشه های طرح تفصیلی                                                                       

1 غرب بلوار معلم
2 اراضی جنوب کمربندی
3

شرق بلوار هوانیروز و غرب کمربندی

4 غرب بلوار هوانیروز
5 محدوده های حد فاصل بزرگراه امام خمینی(ره) تا بزرگراه یادگار امام
6 شمال 20 متری دانشجو حد فاصل جهاد و شهید رجایی
7 امتداد بلوار نصر تا جهاد و شهرک شهید رجایی
8 شمال بلوار شهید صدوقی تا کمربندی
9 حد فاصل بزرگراه یادگار امام تا خیابان استقلال
10 حد فاصل بزرگراه یادگارامام تا شهید مصطفی خمینی (شهاب)
11 حد فاصل 24 آذرتا خیابان شهید رجایی
12 اراضی غرب راه آهن
13 محدوده سرآسیاب
14 اراضی مجاور کمربندی شرقی
15 اراضی ضلع جنوبی بزرگراه امام خمینی (ره) حدفاصل جاده بم تا اتوبان هفت باغ
16 اراضی غرب بلدالامین شمال بزرگراه امام رضا (ع)
17 حد فاصل بلوار 22 بهمن و شهید مصطفی خمینی
18  غرب کمربندی شرقی و شمال خیابان شهدا
19 حد فاصل خیابان شهدا و کمربندی (محله سلسبیل)
20 شمال خیابان شهدای فتح آبادان تا کمربندی شمالی
21

بافت کهن

22 گلبازخان
23  طرح حدفاصل فتحعلیشاهی و چمران

راهنمای کاربری های طرح تفصیلی

طرح تفصیلی
Scroll to top