شفافیت شهرداری کرمان

0 %
سامانه شفافیت
شهرداری کرمان
از شما چه پنهون!
 • کشور :
  ایران
 • شهر:
  کرمان
 • سن شهرداری :
  ۱۰۰ سال
 • جمعیت شهر کرمان(سرشماری ۹۵)
  531,451 نفر
 • تعداد منطقه شهری
  ۵ منطقه
 • تعداد پرسنل مستقیم
  ۲۱۸۰ نفر
 • تعداد معاونت ها
  5 معاونت
 • تعداد سازمان ها
  11 سازمان
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال ۹۹
وصولی قطعی سال ۹۸
وصولی قطعی سال ۹۷
وصولی قطعی سال ۹۶


اطلاعات ثبتی شهرداری کرمان
 • شماره ثبت : 1111
 • شماره اقتصادی : 411369641636
 • شناسه ملی : 14002736620
 • کد پستی : 7614764446

بودجه 97

مهر 6, 1398

مقدمه
موفقیت سازمانها به نحوه تخصیص مناسب و بهنگام منابع  درتحقق برنامه ها وابسته است . شهرداریها باتوجه به منابع محدود درصورتی می توانند پاسخگوی نیازهای نامحدود باشند که بهترین ترکیب بهره برداری از منابع برای تحقق اهداف بهینه را بیابند . مهمترین وظایف مدیران شهری ساماندهی و ترکیب مناسب منابع و بکارگیری و هدایت آنها درجهت رسیدن به هدفهای سازمان می باشد .
بودجه سال 1397  شهرداری کرمان درراستای سیاستها و برنامه های راهبردی این شهرداری که مبتنی بر استمرار روند توسعه پایدار درشهر کرمان ، ایجاد تحول درنظام مدیریت اجرایی ، ایجاد انصباط مالی و مدیریت کارآمد ، ارتقاء بهره وری در فعالیتها و  پروژه ها ، اصلاح الگوی مصرف ، صرفه جویی و استفاده بهینه ازمنابع میباشد ،  تهیه وتدوین گردیده است .   
 
بودجه در یک نگاه
بودجه سال 1397 شهرداری کرمان شامل بودجه عمومي شهرداري کرمان (مرکز ، مناطق و سازمانهای تابعه) از حيث منابع اعتبار شامل درآمـدها مبلغ5،700،000،000 هزار ریال  و از حیث  مصارف شامل هزينه ها و تملك داراييهاي سرمايه اي مبلغ 5،700،000،000 هزار ریال مشتمل بر :

محورهای اصل تدوین بودجه         
1-تکمیل پروژه های نیمه تمام
2-درنظرگرفتن پروژه های مد نظرشورای محترم اسلامی شهرکرمان
3-توجه ویژه به مناطق محروم سطح شهر
4-توجه ویژه به سرانه های (فضای سبز ، جمعیت و…) درهرمنطقه
5-توجه ویژه به احداث مراکز فرهنگی ، ورزشی و تفریحی درسطح شهر          
6-توجه به زیباسازی شهرو افزایش نشاط شهروندی
7-توجه ویژه به معضل ترافیک با اجرای سریع تقاطع های غیر همسطح ، اعمال سیاستها و قوانین دربحث ترافیک
8- عنایت به مشکلات ومعضلات شهری
9- توجه به نیازهای فوری کوتاه مدت و میان مدت حوزه های مختلف شهرداری

منابع بودجه
درآمدهای قابل وصول در سال 1397 با توجه به محاسبات و پیش بینی های علمی بر اساس روش میانگین و روند سالهای گذشته ، قوانین فعلی بودجه و مصوبات جدید شورای محترم اسلامی شهر و همچنین سیاستهای کلی کشور و لوایح آن  در شهرداری مرکز و مناطق چهارگانه به میزان 5،269،457،989 هزار ریال و سازمانهای تابعه ( 13 سازمان ) به مبلغ 430،542،011  هزار ریال  جمعا به مبلغ 5،700،000،000  هزار ریال به شرح ذیل پیش بینی شده است:

ارسال شده در بودجه
© تمامی حقوق برای شهرداری کرمان محفوظ می باشد.
وبسایت : shafaf.kerman.ir