از شما چه پنهون !

0 %
سامانه شفافیت
شهرداری کرمان
از شما چه پنهون!
 • کشور :
  ایران
 • شهر:
  کرمان
 • سن شهرداری :
  ۱۰۰ سال
 • جمعیت(سرشماری ۹۵)
  531,451 نفر
 • تعداد منطقه شهری
  ۵ منطقه
 • تعداد پرسنل مستقیم
  ۲۱۸۰ نفر
 • تعداد معاونت ها
  6 معاونت
 • تعداد سازمان ها
  11 سازمان
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال ۹۹
وصولی قطعی سال ۹۸
وصولی قطعی سال ۹۷
وصولی قطعی سال ۹۶اطلاعات ثبتی شهرداری کرمان
 • شماره ثبت : 1111
 • شماره اقتصادی : 411369641636
 • شناسه ملی : 14002736620
 • کد پستی : 7614764446

بودجه 97

مهر 6, 1398

مقدمه
موفقیت سازمانها به نحوه تخصیص مناسب و بهنگام منابع  درتحقق برنامه ها وابسته است . شهرداریها باتوجه به منابع محدود درصورتی می توانند پاسخگوی نیازهای نامحدود باشند که بهترین ترکیب بهره برداری از منابع برای تحقق اهداف بهینه را بیابند . مهمترین وظایف مدیران شهری ساماندهی و ترکیب مناسب منابع و بکارگیری و هدایت آنها درجهت رسیدن به هدفهای سازمان می باشد .
بودجه سال 1397  شهرداری کرمان درراستای سیاستها و برنامه های راهبردی این شهرداری که مبتنی بر استمرار روند توسعه پایدار درشهر کرمان ، ایجاد تحول درنظام مدیریت اجرایی ، ایجاد انصباط مالی و مدیریت کارآمد ، ارتقاء بهره وری در فعالیتها و  پروژه ها ، اصلاح الگوی مصرف ، صرفه جویی و استفاده بهینه ازمنابع میباشد ،  تهیه وتدوین گردیده است .   
 
بودجه در یک نگاه
بودجه سال 1397 شهرداری کرمان شامل بودجه عمومي شهرداري کرمان (مرکز ، مناطق و سازمانهای تابعه) از حيث منابع اعتبار شامل درآمـدها مبلغ5،700،000،000 هزار ریال  و از حیث  مصارف شامل هزينه ها و تملك داراييهاي سرمايه اي مبلغ 5،700،000،000 هزار ریال مشتمل بر :

محورهای اصل تدوین بودجه         
1-تکمیل پروژه های نیمه تمام
2-درنظرگرفتن پروژه های مد نظرشورای محترم اسلامی شهرکرمان
3-توجه ویژه به مناطق محروم سطح شهر
4-توجه ویژه به سرانه های (فضای سبز ، جمعیت و…) درهرمنطقه
5-توجه ویژه به احداث مراکز فرهنگی ، ورزشی و تفریحی درسطح شهر          
6-توجه به زیباسازی شهرو افزایش نشاط شهروندی
7-توجه ویژه به معضل ترافیک با اجرای سریع تقاطع های غیر همسطح ، اعمال سیاستها و قوانین دربحث ترافیک
8- عنایت به مشکلات ومعضلات شهری
9- توجه به نیازهای فوری کوتاه مدت و میان مدت حوزه های مختلف شهرداری

منابع بودجه
درآمدهای قابل وصول در سال 1397 با توجه به محاسبات و پیش بینی های علمی بر اساس روش میانگین و روند سالهای گذشته ، قوانین فعلی بودجه و مصوبات جدید شورای محترم اسلامی شهر و همچنین سیاستهای کلی کشور و لوایح آن  در شهرداری مرکز و مناطق چهارگانه به میزان 5،269،457،989 هزار ریال و سازمانهای تابعه ( 13 سازمان ) به مبلغ 430،542،011  هزار ریال  جمعا به مبلغ 5،700،000،000  هزار ریال به شرح ذیل پیش بینی شده است:

ارسال شده در بودجه
© تمامی حقوق برای شهرداری کرمان محفوظ می باشد.
وبسایت : shafaf.kerman.ir