سامانه شفافیت شهرداری کرمان

دسته‌بندی نشده

بودجه 97

مقدمهموفقیت سازمانها به نحوه تخصیص مناسب و بهنگام منابع  درتحقق برنامه ها وابسته است . شهرداریها باتوجه به منابع محدود درصورتی می توانند پاسخگوی نیازهای نامحدود باشند که بهترین ترکیب بهره برداری از منابع برای تحقق اهداف بهینه را بیابند . مهمترین وظایف مدیران شهری ساماندهی و ترکیب مناسب منابع و بکارگیری و هدایت آنها […]

شفافیت در قراردادها به مثابه یک حق عمومی

سوالی که برخی از حامیان محرمانگی مطرح می‌کنند، این است که آیا افشای قراردادها حتما منجر به قرارداهای بهتر و کاهش فساد می‌شود؟ در پاسخ باید گفت که فارغ از تمام نتایج و دستاوردهای شفافیت، شهروندان هر کشور باید نسبت به نحوه مدیریت منابع ‌شان اشراف کامل داشته باشند؛ به این ترتیب اصل محرمانگی فقط […]

اصل بر شفافیت است، محرمانگی استثناست

فرهنگ اسرارگرایی، فرهنگ غالب در كشورهای در حال توسعه و كليه كشورهایی است كه در آنها فساد شيوع دارد. در فرهنگ اسرارگرایی آگاهی مردم از چند و چون امور جامعه ضرورت ندارد و با توجيهات مختلفی این باور و ناهنجاری در دولتمردان و كارگزاران شکل گرفته است كه امور  اساسی اداره یک دستگاه دولتی یا […]

درباره ما

شفافیت سریع‌ترین، کم‌هزینه‌ترین، ساده‌ترین، مبنایی‌ترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد (هم در پیشگیری و هم کشف جرم)، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسته سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان، و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه‌ی اجتماعی است

Scroll to top