سامانه شفافیت شهرداری کرمان

قراردادها

قرارداد خاتم الانبیاء

نمونه قرارداد خاتم اطلاعات تفصیلی و فنی پروژه‌ها پرداخت‌های مالی تا پایان بهمن 97 مکاتبات و مجوزهای قانونی وضعیت تقاطع‌ها در طرح‌های فرادست توافق نامه میدان آزادی سربازان گمنام چهار تقاطع غیر همسطح تفاهم نامه احداث تقاطع سربازان گمنام

Scroll to top