سامانه شفافیت شهرداری کرمان

طرح تفصیلی

طرح تفصیلی

فایل های نقشه های طرح تفصیلی                                                                        1 غرب بلوار معلم 2 اراضی جنوب کمربندی 3 شرق بلوار هوانیروز و غرب کمربندی 4 غرب بلوار هوانیروز 5 محدوده های حد فاصل بزرگراه امام خمینی(ره) تا بزرگراه یادگار امام 6 شمال 20 متری دانشجو حد فاصل جهاد و شهید رجایی 7 امتداد بلوار نصر تا جهاد […]

Scroll to top