از شما چه پنهون !

0 %
سامانه شفافیت
شهرداری کرمان
از شما چه پنهون!
 • کشور :
  ایران
 • شهر:
  کرمان
 • سن شهرداری :
  ۱۰۰ سال
 • جمعیت(سرشماری ۹۵)
  531,451 نفر
 • تعداد منطقه شهری
  ۵ منطقه
 • تعداد پرسنل مستقیم
  ۲۱۸۰ نفر
 • تعداد معاونت ها
  6 معاونت
 • تعداد سازمان ها
  11 سازمان
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال ۹۹
وصولی قطعی سال ۹۸
وصولی قطعی سال ۹۷
وصولی قطعی سال ۹۶اطلاعات ثبتی شهرداری کرمان
 • شماره ثبت : 1111
 • شماره اقتصادی : 411369641636
 • شناسه ملی : 14002736620
 • کد پستی : 7614764446

شفافیت در قراردادها به مثابه یک حق عمومی

مهر 6, 1398

سوالی که برخی از حامیان محرمانگی مطرح می‌کنند، این است که آیا افشای قراردادها حتما منجر به قرارداهای بهتر و کاهش فساد می‌شود؟ در پاسخ باید گفت که فارغ از تمام نتایج و دستاوردهای شفافیت، شهروندان هر کشور باید نسبت به نحوه مدیریت منابع ‌شان اشراف کامل داشته باشند؛ به این ترتیب اصل محرمانگی فقط درمواردی که انتشار عمومی اطلاعات موجب زیان های اقتصادی، امنیتی و … باشد لحاظ می‌گردد.

اما چرا این مسئله یک حق است؟ شفافیت قراردادها پیش‌شرط ضروری برای تضمین بهرمندی تمام شهروندان یک شهر از ثروت‌های شهرشان است. چرا که شفافیت قراردادها باعث ایجاد انگیزه برای افزایش کیفیت قراردادها و مانع از پیگیری منافع شخصی و جناحی به جای منافع شهر توسط مسئولین دولتی در قراردادها می‌شود. همچنین افشای قراردادها باعث مدیریت موثرتر و هماهنگ‌تر ثروت‌های شهر توسط بخش‌های مختلف حاکمیتی می‌شود، چرا که آگاهی مردم و نهادهای مختلف حاکمیتی از جزئیات قراردادها باعث نظارت و رصد دائمی حسن اجرای قرارداد توسط آنها شده و دولت و شرکت‌ها را به عنوان طرفین قرارداد ملزم به انجام تعهدات و الزامات قرارداد می‌کند.

الف) بند محرمانگی

در برخی از قراردادها بندی وجود دارد که مانع از شفافیت قرارداد و افشای اطلاعات آن می‌شود. این بند زمانی وارد قرارداد می‌شود که شهرداری و شرکت طرف قرارداد هر دو اصرار به محرمانگی داشته باشند. گاهی شهرداری‌ها یا نهادهای دیگر طرف قرارداد برای سرپوش گذاشتن به بی‌کفایتی، سوءمدیریت و فساد خود و از سوی دیگر شرکت‌ها برای جلوگیری از فشار افکار عمومی سعی در محرمانه ماندن قراردادها دارند. به عنوان نمونه‌ای از این قراردادها می‌توان به قرارداد ۱۹۱۹ اشاره کرد که پس از مذاکرات ۹ماهه و محرمانه وثوق‌الدوله، صدر اعظم احمدشاه قاجار با دولت انگلیس بسته شد و به محض افشا در داخل کشور، موجی از اعتراضات را برانگیخت و در نهایت، به علت فشار شدید افکار عمومی عملی نشد.

ب) وجود اطلاعات حساس تجاری

برخی از شرکت‌ها استدلال می‌کنند که قراردادها حاوی اطلاعات تجاری مهمی مثل شرایط مالی، تعهدات الزام‌آور کاری، حفاظت محیط زیست و… است و افشای آنها موجب آسیب‌های رقابتی خواهد شد. اشکال استدلال مذکور این است که بسیاری از اطلاعات مالی و تجاری شناخته‌شده است و نمی‌توان این اطلاعات را به عنوان یک راز تجاری به حساب آورد که سزاوار حمایت‌های قانونی باشد. از طرفی می‌توان فقط عنوان بندهایی از قرارداد، که باید محرمانه باشد، را در متن اصلی قرارداد آورد و تفصیل آنها را در اسناد پشتیبان قرارداد شرح داد. به این ترتیب، علاوه بر شفافیت قرارداد، اصل محرمانگی برخی از بندهای مهم قرارداد نیز رعایت شده است. در این نوع از قراردادها تاکید بر این است که تعداد و عناوین بندهای محرمانه در متن اصلی درج شود

ارسال شده در مقالات
© تمامی حقوق برای شهرداری کرمان محفوظ می باشد.
وبسایت : shafaf.kerman.ir