از شما چه پنهون !

0 %
سامانه شفافیت
شهرداری کرمان
از شما چه پنهون!
 • کشور :
  ایران
 • شهر:
  کرمان
 • سن شهرداری :
  ۱۰۰ سال
 • جمعیت :
  ۷۳۸٬۷۲۴ نفر
 • تعداد منطقه شهری :
  ۵ منطقه
 • تعداد پرسنل مستقیم :
  ۲۱۸۰ نفر
 • تعداد معاونت ها :
  5 معاونت
 • تعداد سازمان ها :
  11 سازمان
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 1400
وصولی قطعی سال ۹۹
وصولی قطعی سال ۹۸
وصولی قطعی سال ۹۷
وصولی قطعی سال ۹۶اطلاعات ثبتی شهرداری کرمان
 • شماره ثبت : 1111
 • شماره اقتصادی : 411369641636
 • شناسه ملی : 14002736620
 • کد پستی : 7614764446

گزارشات دوره ای

گزارش ماهیانه آراء کمیسیون ماده 100
بناهای ماندگار

گزارش عملکرد بناهای ماندگار

طـرح های عـام المنفعه بـنیاد خیـریه بـناهای مـاندگار شـهرداری کـرمان از سال 1396 لغایت 1400

گزارشات فصلی 137 در خصوص عملکرد مناطق پنجگانه شهرداری
گزارش سامانه پاسخگویی درخواست های مردمی - زمستان 1400
گزارش سامانه پاسخگویی درخواست های مردمی - پاییز 1400​
گزارش های عملکرد ۶ ماهه بودجه شهرداری کرمان
گزارش عملکرد درآمد - هزینه شهرداری کرمان در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ ( بودجه )
گزارش عملکرد درآمد - هزینه شهرداری کرمان در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ ( بودجه )
© تمامی حقوق برای شهرداری کرمان محفوظ می باشد.
وبسایت : shafaf.kerman.ir