از شما چه پنهون !

0 %
سامانه شفافیت
شهرداری کرمان
از شما چه پنهون!
 • کشور :
  ایران
 • شهر:
  کرمان
 • سن شهرداری :
  ۱۰۰ سال
 • جمعیت :
  ۷۳۸٬۷۲۴ نفر
 • تعداد منطقه شهری :
  ۵ منطقه
 • تعداد پرسنل مستقیم :
  ۲۱۸۰ نفر
 • تعداد معاونت ها :
  5 معاونت
 • تعداد سازمان ها :
  11 سازمان
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 1400
وصولی قطعی سال ۹۹
وصولی قطعی سال ۹۸
وصولی قطعی سال ۹۷
وصولی قطعی سال ۹۶اطلاعات ثبتی شهرداری کرمان
 • شماره ثبت : 1111
 • شماره اقتصادی : 411369641636
 • شناسه ملی : 14002736620
 • کد پستی : 7614764446

اطلاعات حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان

شهرداری کرمان به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، بصورت داوطلبانه، اطلاعات حقوق و مزایای کلیه کارمندان و کارگران خود را در سامانه شفافیت شهرداری کرمان منتشر می نماید.

اطلاعات منتشر شده، شامل نام و نام خانوادگی، نوع قرارداد استخدامی، مدرک تحصیلی، سابقه کاری، تعداد اعضای خانواده، به همراه مبلغ فیش حقوقی، ساعات اضافه کاری ماهانه و در نهایت مبلغ خالص دریافتی هر کارمند پس از کسر کسورات قانونی می باشد.

اطلاعات حق الجلسات اعضای شورای اسلامی شهر کرمان - دی ماه 1400

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - آذر ماه 1401

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - آبان ماه 1401

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - مهر ماه 1401

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - شهریور ماه 1401

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - مرداد ماه 1401

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - تیر ماه 1401

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - خرداد ماه 1401

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - اردیبهشت ماه 1401

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - فروردین ماه 1401

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - اسفند ماه 1400

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - بهمن ماه 1400

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - دی ماه 1400

© تمامی حقوق برای شهرداری کرمان محفوظ می باشد.
وبسایت : shafaf.kerman.ir