از شما چه پنهون !

0 %
سامانه شفافیت
شهرداری کرمان
از شما چه پنهون!
 • کشور :
  ایران
 • شهر:
  کرمان
 • سن شهرداری :
  ۱۰۰ سال
 • جمعیت :
  ۷۳۸٬۷۲۴ نفر
 • تعداد منطقه شهری :
  ۵ منطقه
 • تعداد پرسنل مستقیم :
  ۲۱۸۰ نفر
 • تعداد معاونت ها :
  5 معاونت
 • تعداد سازمان ها :
  11 سازمان
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 1400
وصولی قطعی سال ۹۹
وصولی قطعی سال ۹۸
وصولی قطعی سال ۹۷
وصولی قطعی سال ۹۶



اطلاعات ثبتی شهرداری کرمان
 • شماره ثبت : 1111
 • شماره اقتصادی : 411369641636
 • شناسه ملی : 14002736620
 • کد پستی : 7614764446

اطلاعات حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان

شهرداری کرمان به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، بصورت داوطلبانه، اطلاعات حقوق و مزایای کلیه کارمندان و کارگران خود را در سامانه شفافیت شهرداری کرمان منتشر می نماید.

اطلاعات منتشر شده، شامل نام و نام خانوادگی، نوع قرارداد استخدامی، مدرک تحصیلی، سابقه کاری، تعداد اعضای خانواده، به همراه مبلغ فیش حقوقی، ساعات اضافه کاری ماهانه و در نهایت مبلغ خالص دریافتی هر کارمند پس از کسر کسورات قانونی می باشد.

اطلاعات حق الجلسات اعضای شورای اسلامی شهر کرمان - دی ماه 1400

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - فروردین ماه ۱۴۰۲

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - اسفند ماه 1401

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - بهمن ماه 1401

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - دی ماه 1401

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - آذر ماه 1401

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - آبان ماه 1401

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - مهر ماه 1401

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - شهریور ماه 1401

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - مرداد ماه 1401

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - تیر ماه 1401

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - خرداد ماه 1401

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - اردیبهشت ماه 1401

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - فروردین ماه 1401

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - اسفند ماه 1400

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - بهمن ماه 1400

لیست حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان - دی ماه 1400

© تمامی حقوق برای شهرداری کرمان محفوظ می باشد.
وبسایت : shafaf.kerman.ir